วิธีส่งสินค้าจากจีนมาไทย

ลงทะเบียนออนไลน์กับกรมศุลกากร

shippingจีน วิธีส่งสินค้าจากจีนมาไทย 1              300x227
1. ลงทะเบียน

เป็นสมาชิกชิปปิ้งกับ NextLogistics​

shippingจีน วิธีส่งสินค้าจากจีนมาไทย 2              300x227
2. ส่งรายการ

ทางอีเมล cs@nextlogistics.co.th จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

shippingจีน วิธีส่งสินค้าจากจีนมาไทย 3              300x227
3. ส่งสินค้า

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า