may

Shipping จีน ใบ Form E nextlogistics shipping จีน Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%    Form E nextlogistics 1024x536

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0% ด้วยข้อตกลงและสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการที่ประไทยและจีนได้ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียน-จีนเอาไว้

ชิปปิ้งจีน ภาษีนำเข้าที่ต้องเสีย Next Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง?                                                         Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง?

ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง? เพราะภาษีในการนำเข้าสินค้านั้นไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว ยังมีประเภทอื่นๆ ที่ผู้นำเข้าควรรู้

ชิปปิ้ง เทรนด์เปลี่ยน_NextLogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน บางสิ่งในธุรกิจโลจิสติกส์ก็เปลี่ยนตาม                     NextLogistics 1024x536

ชิปปิ้ง เทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน บางสิ่งในธุรกิจโลจิสติกส์ก็เปลี่ยนตาม

ชิปปิ้ง เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยนไป บางสิ่งในธุรกิจโลจิสติกส์ก็เปลี่ยนตาม E-Commerce ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น ยังมีผลไปถึงโลจิสติกส์

Shipping จีน 5 ข้อดี_Nextlogistic shipping จีน Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้! 5         Nextlogistic 1024x536

Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้!

Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้! ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

Shipping จีน 4เครื่องหมายnextlo_web shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 4                 nextlo web 1024x545

Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้!

Shipping จีน ทำความรู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้ เมื่อเครื่องหมายดังกล่าวมีผลในการแสดงคุณภาพของสินค้า และเป็นสินค้าพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป

ชิปปิ้งจีน ขนส่งทางบก Nextlogistic ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง กับ 7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!                Nextlogistic 1024x536

ชิปปิ้ง กับ 7 ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!

ชิปปิ้งจีน กับ 7 ขั้นตอนนำเข้าสินค้าทางบกที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ! เพื่อให้การนำเข้าสินค้าเป็นไปตามกฎระเบียบของศุลกากร และการดำเนินเอกสารนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย

ชิปปิ้งจีน นิยามnextlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย        nextloweb1 1024x536

ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน ใช่ว่าสินค้าทุกประเภทนั้น จะสามารถนำเข้ามาได้ทุกอย่าง ทางกรมศุลกากรจึงได้ควบคุมเรื่องการนำเข้าสินค้า  โดยแบ่งรูปแบบของสินค้าที่ถูกควบคุมไว้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ สินค้าต้องห้าม หมายถึง ของที่มีข้อห้ามแน่นอน และไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น สินค้าต้องกำกัด หมายถึง ของที่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าภายในประเทศ สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด แตกต่างกันอย่างไร Next Logistics มีข้อมูลดีๆ ก่อนการนำเข้าสินค้ามายังราชอาณาจักรไทย ดังนี้ ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด หากผู้ใดนำเข้าสินค้าต้องห้ามหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออก ดังนี้ สารเสพติด วัตถุหรือสื่อลามก ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตร หรือ เหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน หรือ สัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส สินค้าที่มีตราหรือลวดลายรูปธงชาติ ของต้องกำกัด คือ สินค้าที่กฎหมายกำหนดว่าถ้ามีการนำเข้าหรือส่งออกผ่านราชอาณาจักร แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ให้ครบถ้วน …

ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย Read More »

ชิปปิ้ง แนวโน้มการขนส่งสินค้า_Nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง กับแนวโน้มของเทคโนโลยีการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ในปี 2020                                 Nextlogistics 1024x536

ชิปปิ้ง กับแนวโน้มของเทคโนโลยีการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ในปี 2020

ชิปปิ้ง กับแนวโน้มของเทคโนโลยีการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ในปี 2020 ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก ที่นำเอาเทคโนโลยีสีเขียวและลดเวลาในการขนส่งสินค้า ที่ดีกว่า