pond

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud - nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud 7         1024x536

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกได้พัฒนาจากใช้งานระบบดั้งเดิมมาสู่การใช้แพลตฟอร์มบน Cloud เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่สำคัญอย่าง ERP
(Enterprise Resource Planning )

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? - nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? SHIPPING MARKS nextlogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ?

Shipping Mark หรือเครื่องหมายของการจัดส่ง อาจหมายถึงคำ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุและจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกฏของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) ได้มีการกำหนดให้สินค้าที่จะทำการขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมาย / เลขหมาย และนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของใบตราส่งใด

Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Next Logistics freight forwarder Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Freight Forwarder Next Logistics 1024x536

Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

Freight Forwarder หรือตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง หรือนักธุรกิจที่ต้องการลดความยุ่งยากในการดำเนินเอกสารนำเข้าด้วยตัวเอง Freight Forwarder เปรียบเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำเข้าสินค้าแทนผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางหรือจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้านั่นเอง

Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้?-nextlogistics form e Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้? Form E nextlogistics 0 1024x536

Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้?

ผู้ประกอบการอาจคุ้นหูกับ ‘ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า’ มาบ้างแล้ว หรือเรียกกันย่อๆ ว่า ใบ C/O (Certificate of Origin) ซึ่งปัจจุบัน มีทั้งแบบที่ ‘ลดหย่อนภาษีได้ ‘ และ ‘ ลดหย่อนภาษีไม่ได้ ‘

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์ 4 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ที่จำเป็นต้องมีการขนส่งสินค้า โดยโลจิสติกส์นั้น ไม่ได้หมายถึงการให้บริการเฉพาะเรื่องการขนส่งเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินพิธีการทางศุลกากร การเก็บสินค้า การจัดส่ง หรือการดำเนินทุกขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน-nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน             6         1024x536

ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากกรณีที่บริษัท ฟิลลิปส์ มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้มีการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยมีการสำแดงราคาอันเป็นเท็จ เพื่อพยายามปกปิดจะหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร โดยพบว่ามีเจตนาฉ้อโกงค่าภาษีของรัฐบาลไทย จนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเกิดขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์-ไทย

ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง-next logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง jghjib 1024x536

ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ในยุคที่เทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์หรือ AI ในโรงงาน การใช้ยานยนต์ไร้คนขับ หรือ Drones ส่งของ และอุปกรณ์ IoT อื่นๆ อีกมากมาย

นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ Untitled 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ

นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลกากรได้เพิ่มระบบการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ e-Payment และพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ปัจจุบัน สามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารภายในประเทศ และตัวแทนรับชำระ (Bill Payment )

ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์-nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Next AI 1024x536

ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

Artificial Intelligence (AI) หรือเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ สนับสนุนระบบอัติโนมัติให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

ชิปปิ้ง LSP (Logistics Service Provider) คืออะไรในวงการโลจิสติกส์-nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง LSP (Logistics Service Provider) คืออะไรในวงการโลจิสติกส์ LSP 1024x536

ชิปปิ้ง LSP (Logistics Service Provider) คืออะไรในวงการโลจิสติกส์

LSP (Logistics Service Provider) หรือผู้จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์ภายนอกหรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์ภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้