นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย

ทางรถ 3-5 วัน กก.ละ 19 บาท

ไม่มีขั้นต่ำ ตู้ออกทุกวัน

ทำไมผู้ประกอบการนำเข้าต้องใช้บริการ
NEXT LOGISTICS

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

 • จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ทั้งใบขน และ ใบเสร็จศุลกากร
 • บริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​ เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0%
 • เอกสารนำเข้าทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด
 • ลดความเสี่ยงจากการถูกตำรวจจับ และ ถูกตรวจสอบจากสรรพากรย้อนหลัง
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​​
 • ขนส่งทางรถ 3-5 วัน​​
 • ติดตามสถานะสินค้าจากจีนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน​​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 1                       300x227

บริการเดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 2                300x150

บริการขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) ตู้ออกทุกวัน
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 3                   300x150

บริการขนส่งทางเรือ​

แบบเหมาตู้ (FCL)
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย​

ลูกค้าของเรา
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Logo Next 1024x229
วิธีนำเข้าทางรถ 3 ขั้นตอน แบบไม่เหมาตู้ (LCL)​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 1              300x227
1. ลงทะเบียน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 2              300x227
2. ส่งรายการ
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 3              300x227
3. ส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน
แบบถูกกฎหมาย

ทางรถ 3-5 วัน กก.ละ 19 บาท
ไม่มีขั้นต่ำ ตู้ออกทุกวัน

ทำไมผู้ประกอบการนำเข้าต้องใช้บริการ
NEXT LOGISTICS

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

 • จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ทั้งใบขน และ ใบเสร็จศุลกากร
 • บริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​ เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0%
 • เอกสารนำเข้าทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด
 • ลดความเสี่ยงจากการถูกตำรวจจับ และ ถูกตรวจสอบจากสรรพากรย้อนหลัง
 • รู้ค่าใช้จ่ายก่อนส่งไม่มีดอกจัน​​
 • ขนส่งทางรถ 3-5 วัน​​
 • ติดตามสถานะสินค้าจากจีนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาทุกวัน​​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 1                       300x227

บริการเดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 2                300x150

บริการขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL) ตู้ออกทุกวัน
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 3                   300x150

บริการขนส่งทางเรือ​

แบบเหมาตู้ (FCL)
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย​

ลูกค้าของเรา
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก Logo Next MB
วิธีนำเข้าทางรถ 3 ขั้นตอน แบบไม่เหมาตู้ (LCL)​
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 1              300x227
1. ลงทะเบียน
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 2              300x227
2. ส่งรายการ
นำเข้าสินค้าจากจีน หน้าหลัก 3              300x227
3. ส่งสินค้า