ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า

ชิปปิ้ง เช็คลิสต์ประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน Next Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า                                                            Next Logistics 768x402

ชิปปิ้ง หลังจากเปิดศึกการค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็ถึงเวลาที่สหรัฐอเมริกาและจีน จับมือกันลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับแรกหรือที่เรียกว่า ‘ข้อตกลงการค้าเฟส 1’ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อยุติข้อพิพาททางการค้าของสองมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจโลก

ข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการประนีประนอมกันทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และเชื่อกันว่าจะส่งผลดีต่อทั้งสองประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ จีนต้องเพิ่มการซื้อสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม พลังงาน สินค้าการเกษตรและบริการ รวมถึงบริษัทสหรัฐฯ สามารถดำเนินธุรกิจในจีนได้ โดยไม่ถูกบังคับหรือกดดันให้ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีของตนให้กับบุคคลหรือบริษัทอื่นที่เป็นฝ่ายจีน เป็นต้น

โดยก่อนหน้าที่จะมีข้อตกลงดังกล่าว สงครามการค้าของทั้งสองประเทศได้ดำเนินเรื่อยมา ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงในปี 2019 หากแต่ความอ่อนแอทางการค้าและการลงทุนทั่วโลกจะซบเซา จีนยังคงรักษาสมดุลทางการค้าโดยรวมได้เป็นอย่างดี และครองตำแหน่งผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก IMF (International Monetary Fund) หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้เปรียบเทียบการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่างจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ไว้ดังนี้

 • จีนมีการนำเข้าและส่งออกทางการค้าเป็นมูลค่า 4.60 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
 • ดุลการค้าจีนเท่ากับ 367 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหมายความว่า จีนมีการส่งออกสินค้าสูงกว่าการนำเข้า
 • ตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา เศรษฐกิจจีนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกๆ 8-10 ปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศที่มีรายได้สูงที่สุดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะครองตำแหน่งผู้นำการค้าโลกเป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่ปี 1980 แต่จีนก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเป็นคู่แข่งที่สูสีกับสหรัฐอเมริกา ในฐานะคู่ค้าคนสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก

โดยรวมแล้ว จีนมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่น คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่งผลให้ธุรกิจชิปปิ้งและโลจิสติกส์เติบโตตาม ส่วนที่น่าตกใจเห็นจะเป็น 5 อันดับแรกที่จีนมีการส่งออกสินค้าสูงสุด ได้แก่

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า                                    nextlogistics       1 02 1024x1024

ตัวเลขดังกล่าวชี้ได้ชัดว่า แม้จะมีสงครามทางการค้ากันอย่างต่อเนื่องระหว่างจีนกับสหรัฐฯ มาตั้งแต่ปี 2018 แต่สหรัฐอเมริกายังเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ในการส่งออกสินค้าของจีน ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ และสหรัฐฯ ยังเป็นประเทศเดียวใน 5 อันดับแรกที่ไม่ได้อยู่ในเอเชียตะวันออก

นอกจากนี้ จีนยังถูกจัดให้อยู่ในประเภทของ ‘ผู้ส่งออกสุทธิ’ (หมายถึง การส่งออกคือรายได้หลัก ส่วนการนำเข้าคือรายจ่าย เมื่อนำรายได้หักรายจ่าย จะเท่ากับมูลค่าการส่งออก-นำเข้า เกินดุลหรือขาดดุล) แม้จะเป็นแหล่งผลิตสินค้าจำนวนมหาศาล แต่จีนก็ยังต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ โดยคิดเป็นมูลค่า 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และต่อไปนี้คือ 5 อันดับประเทศ ที่จีนนำเข้าสินค้าสูงสุด

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า                                    nextlogistics       2 02 1024x1024

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน จีนมีการนำเข้าสินค้าจาก 81 ประเทศทั่วโลก และส่งออกไปยัง 117 ประเทศ เมื่อนำตัวเลขมาเทียบกัน จะเห็นได้ว่า ปริมาณการส่งออก 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ มีตัวเลขที่สูงกว่าการนำเข้า 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้การส่งออกสุทธิมีค่าเป็นบวก ที่สำคัญ ข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงการค้าเฟส 1 ยังกำหนดให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการของสหรัฐฯ มากกว่า 50% ในอีก 2 ปีข้างหน้า ขณะที่ข้อตกลงนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมในสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน  

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์บางคน ได้แนะนำว่า การให้สิทธิพิเศษสำหรับสินค้าของสหรัฐฯ เหนือกว่าคู่ค้ารายอื่นๆ นั้น อาจเป็นภัยคุกคามต่อการค้าเสรีในทางอ้อม นอกจากนี้ เมื่อมีการดำเนินการตามข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเพิ่มขึ้น ผลกระทบโดยรวมต่อดุลการค้าทั่วโลกก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เกมการค้าครั้งนี้ ยังเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าจับตากันต่อไป เนื่องจากทั้งสองประเทศ ยังคงเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ารายใหญ่ของโลก (อ่านเพิ่มเติม : จับตาสถานการณ์การค้าหลัง Covid-19)

อ้างอิงข้อมูล :

https://howmuch.net/articles/chinas-exports-imports-trade-balance

https://www.thansettakij.com/content/world/418964

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *