นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code)

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทราบ HS Code Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code)                                             nextlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนในแต่ละครั้ง ทำไมผู้นำเข้าจึงต้องทราบพิกัดศุลกากรหรือที่เรียกว่า HS Code ? เหตุผลสั้นๆ ก็คือ พิกัดศุลกากรเป็นการจำแนกประเภทของสินค้าแต่ละชนิด และการตรวสอบพิกัดสินค้าก่อน จะทำให้ทราบถึงอัตราภาษีอากรในการนำเข้า เพื่อใช้คำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ

ปัจจุบันหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ทั้งอากรขาเข้าและขาออก ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เป็นหน้าที่ของกรมศุลกากรโดยตรง

วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับพิกัดศุลกากร และวิธีการตรวจสอบ HS Code แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้

ความเป็นมาของ HS Code

พิกัดศุลกากร (HS Code หรือ Harmonized System) เป็นระบบจำแนกประเภทและชนิดของสินค้า ซึ่งใช้สำหรับแจ้งภาษีอากร พิกัดศุลกากรนั้น ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก หรือ WCO (World Customs Organization) ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 176 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยระบบดังกล่าวได้รับการยอมรับจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO (World Trade Organization) เพื่อนำมาใช้เป็นระบบสากลทางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบแตกต่างกัน ชื่อเรียกจึงไม่เหมือนกัน เมื่อทำการค้าระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีรหัสหรือชื่อที่เป็นตัวแทนของสินค้าประเภทนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกันในระดับสากล นั่นก็คือระบบ HS Code นั่นเอง โดยในประเทศไทยได้มีการใช้ระบบพิกัดศุลกากรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 แทนรหัสพิกัดศุลกากรเดิมหรือ Customs Co-Operation Council ซึ่งใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2503

HS Code ดูอย่างไร ?

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code)                                            web nextlogistics 01 1024x536

HS Code จะประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก โดย 6 หลักแรกเป็นเลขที่กำหนดขึ้นโดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่วนอีก 2 หลักถัดมาเป็นการแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน (CEPT Code) หรืออัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส่วนตัวเลข 3 หลักหลัง เป็นรหัสสถิติที่ถูกกำหนดขึ้นโดยแต่ละประเทศนั่นเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน หากต้องการทราบพิกัดสินค้านำเข้า สามารถเข้าไปเช็คได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมศุลกากรหรือคลิก ตรวจสอบพิกัดศุลกากร , เช็คจากแอปพลิเคชัน ‘HS Check’  หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยตรง โทร. 02-667-7000 ต่อ 20544 ทั้งนี้ ต้องแจ้งชนิดของสินค้าที่จะนำเข้าอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ข้อดีของการตรวจสอบ HS Code

การตรวจสอบพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีข้อดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำเข้ามากมาย เช่น ช่วยให้ทราบถึงค่าภาษีอากรนำเข้าที่ต้องจ่าย ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบการ เพื่อป้องกันการขาดทุนและช่วยให้ทราบถึงการตั้งราคาสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การเช็ค HS Code ยังทำให้ทราบด้วยว่าสินค้านำเข้าจากจีนประเภทใดบ้างที่ต้องมีการขอใบอนุญาตนำเข้าก่อน ถึงจะนำเข้าได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง ทำให้ทราบว่า มีประเภทของสินค้าชนิดใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจสอบ HS Code นั้น มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และซับซ้อนสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้ามาก่อน หากให้ผู้มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแทน อาทิ ชิปปิ้งหรือตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าจากจีน (Freight Forwarder) ก็จะให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาได้มากกว่า (อ่านเพิ่มเติมก่อนนำเข้า : สินค้าประเภทใดบ้างต้องมีใบ อย. ก่อนนำเข้า)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *