นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้านำเข้าและแหล่งนำเข้าของไทย Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย                                                                  768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน อัปเดตเดือนเมษายนปี 2020 นี้ พุ่งขึ้นเป็นอันดับ 1 ที่ไทยมีการนำเข้าสูงสุด ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนหรือ ACFTA ที่มีการยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนกว่า 8,000 รายการสินค้า (หากผู้นำเข้ามีเอกสาร Form E

ในส่วนสินค้าส่งออกของไทยนั้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา อันดับ 1 คือ ส่งออกไปสหรัฐฯ สินค้าหลักคือกลุ่มอาหาร และข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ของ Covid-19 ที่ทำให้อาหารกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบหนัก

สำหรับตลาดส่งออกของไทย ที่รองลงมาจากสหรัฐฯ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, ยุโรป, อาเซียน และประเทศในกลุ่ม CLMV (ประกอบด้วยกัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนาม)

อย่างไรก็ตาม สินค้านำเข้าของไทย หลักๆ อยู่ 5 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดับ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า มีสัดส่วนโดยรวมลดลงร้อยละ 41 ของการนำเข้ารวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า การนำเข้าสินค้าดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น มีมูลค่า 16,485 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 17.13% ในขณะที่การส่งออกมีมูลค่าสูงขึ้น 2.12% หรือคิดเป็นมูลค่า 18,948 ล้านเหรียญยสหรัฐ

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้การนำเข้าลดลงในทุกกลุ่มสินค้านั้น มาจากสถานการณ์ของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งเศรษฐกิจไทย การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของ Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ยังคาดการณ์ว่าจะยังไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาในเร็ววัน

ส่วนหนึ่งมาจากแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขการรักษาระยะห่าง ทำให้ธุรกิจมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยจะยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงของ Covid-19 ว่าจะกลับมาระบาดในระลอก 2 หรือไม่

อย่างไรก็ตาม มาดูกันว่า สินค้านำเข้าประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดในแต่ละกลุ่มสินค้า

5 อันดับแรกสินค้านำเข้าของไทย มีอะไรบ้าง ?

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย                               5                            1024x1024

แหล่งนำเข้าสินค้าและส่งออกของประเทศไทย

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย                                               nextlogistics 01 1024x1024

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ส่งออกของไทยไปจีนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่จีนจะนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกต่อไปยังสหรัฐฯ และตลาดอื่นๆ ได้แก่ ยางพารา, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ, เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์, สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์โลหะ, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องเบ็ดเตล็ด, เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน และไดโอด ทรานซิสเตอร์ และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เป็นต้น (เช็คข้อมูลเพิ่มเติม ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีนด้านการส่งออก-นำเข้า)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *