บริการชิปปิ้งจีน

1688 บริการ NextLogistics icon1 02 300x227

บริการเดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบ Form E
1688 บริการ NextLogistics icon2 0 300x150

บริการขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
 • จีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
 • จัดส่งถึงที่ทั่วไทย
 • ค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)​
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​
 • ค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)​
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​