บริการชิปปิ้งจีน​

บริการ Icon Next 04 03 300x193

บริการเดินพิธีการศุลกากร​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

บริการ Icon Next 05 03 300x193

บริการขนส่งทางรถ​

แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

บริการ Icon Next 06 03 300x193

บริการขนส่งทางเรือ

แบบเหมาตู้ (FCL)
ขนส่งจากจีนมาไทย ระยะเวลา 7-21 วัน
จัดส่งถึงที่ทั่วไทย

บริการ Icon Next 07 03 03 03 03 300x193

บริการขนส่งทางอากาศ

ขนส่งจากจีนมาไทย
ระยะเวลา 1-3 วัน
จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

บริการ                                                            768x512
เปรียบเทียบการนำเข้าแบบลงทะเบียนถูกต้อง และแบบชั่งกิโล​
การนำเข้าสินค้าแบบลงทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย หมายถึง การลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าด้วยตนเองหรือให้บริษัทชิปปิ้งลงทะเบียนให้

- ต้องลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เพิ่มบริษัทชิปปิ้ง เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้า กับกรมศุลกากร
- เอกสารนำเข้าทั้งหมด สามารถใช้ลงบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานการนำเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากรและศุลกากรได้
- ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงในการถูกยึดของ หรือการตรวจสอบย้อนหลัง
- ค่าขนส่งถูกกว่า
- เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง ไม่ชอบลักลอบนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าแบบชั่งกิโล หมายถึง การนำเข้าโดยไม่ถูกต้อง

- นำเข้าได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ไม่ต้องแจ้งข้อมูลสินค้า
- ไม่มีเอกสารการนำเข้า ที่ใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายในกรณีที่ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากร กรมศุลกากร
- เสี่ยงถูกตำรวจจับ ถูกริบของ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ค่าขนส่งแพงกว่า

ชิปปิ้งจีน