บริการชิปปิ้งจีน

บริการ NextLogistics icon1 02 300x227

บริการเดินพิธีการศุลกากร

 • ใบขน
 • ใบกำกับภาษี
 • ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E
บริการ NextLogistics icon2 0 300x150

บริการขนส่งทางรถ

 • แบบไม่เหมาตู้ (LCL)
 • จีนมาไทย ระยะเวลา 3-5 วัน
 • จัดส่งถึงที่ทั่วไทย
บริการ NextLogistics icon6 02 300x150

บริการขนส่งทางเรือ

 • แบบเหมาตู้ (FCL)
 • จีนมาไทย ระยะเวลา 5-10 วัน
 • ค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)​
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​
 • ค่าขนส่งเพียงกิโลกรัมละ 29 บาท
 • ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)​
 • ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท
 • ค่าบริการ Form E 3,000 บาท​

เปรียบเทียบการนำเข้าแบบลงทะเบียนถูกต้อง และแบบชั่งกิโล

รูปประกอบบริการนำเข้าถูกกฎหมายและชั่งกิ บริการ                                                            ooc1v9bm5f4l5qjhsjqt5fpskr71ktxighx6lwf5z4

การนำเข้าสินค้าแบบลงทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย หมายถึง การลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าด้วยตนเองหรือให้บริษัทชิปปิ้งเป็นผู้นำเข้าแทนก็ได้

 • ต้องลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เพิ่มบริษัทชิปปิ้ง เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้า กับกรมศุลกากร
 • เอกสารนำเข้าทั้งหมด สามารถใช้ลงบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานการนำเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากรและศุลกากรได้
 • ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงในการถูกยึดของ หรือการตรวจสอบย้อนหลัง
 • ค่าขนส่งถูกกว่า
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง ไม่ชอบลักลอบนำเข้าสินค้า

การนำเข้าสินค้าแบบชั่งกิโล หมายถึง การสั่งซื้อสินค้า แล้วใช้บริการนำเข้ากับบริษัทชิปปิ้งได้ทันที

 • ดำเนินการนำเข้าได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากร ไม่ต้องแจ้งข้อมูลสินค้าเวลานำเข้า
 • ไม่มีเอกสารการนำเข้า ที่ใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ในกรณีที่ถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากร กรมศุลกากร
 • เสี่ยงถูกตำรวจจับ ถูกริบของ และดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ค่าขนส่งแพงกว่า