นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ

นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ Untitled 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลกากรได้เพิ่มระบบการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ e-Payment และพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ปัจจุบัน สามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารภายในประเทศ และตัวแทนรับชำระ (Bill Payment )

การชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นกลไกหนึ่งที่กรมศุลกากรและธนาคาร รวมไปถึงตัวเเทนรับชำระ Counter Service ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างสมบูรณ์แบบ 100% ตามนโยบายของรัฐฯ

Next Logistics รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างรัฐบาล ธนาคาร และตัวเเทนรับชำระ Counter Service สำหรับโยบายการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ เด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินแบบเรียลไทม์ทั้งสาขา เครื่องเอทีเอ็ม บริการ Krungthai NEXT และ Krungthai Corporate Online ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารได้ออกบัตร Krungthai Logistics Card ซึ่งเป็นบัตรเดียวในไทย ที่สามารถชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและส่งออก ครอบคลุมทุกประเภทการจ่ายของหน่วยงานกรมศุลกากร เพื่อรองรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์

ธนาคารออมสิน สนับสนุนนโยบาย Digital Customer ของกรมศุลกากร ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชำระค่าภาษี ใบเรียกเก็บ ใบขนสินค้า และใบแจ้งหนี้ของกรมศุลกากร ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน-ส่งออกสามารถชำระภาษีผ่านบริการ Mobile Banking (MyMO) และบริการ GSB Coperate Internet Banking ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อกับข้อมูลกรมศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในการชำระเงิน อันเป็นการสร้างความมั่นใจในการชำระเงินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการชำระภาษี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการร่วมผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้วิธีชำระค่าภาษีอากรผ่านระบบ e-Payment อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการสามารถชำระภาษี ใบเรียกเก็บ ใบขนสินค้า และใบแจ้งหนี้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเคาน์เตอร์สาขาธนาคาร ตู้ ATM และ Bualuang MBanking ซึ่งระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีบริการ Customs Paperless e-Payment หรือบริการชำระภาษีศุลกากรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารได้ทุกวัน ตลอด 24 ขม. จึงช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลา ลดปริมาณเอกสาร และขั้นตอนการทำงาน ขณะเดียวกันยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมให้บริการรับชำระเงินแก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน-ส่งออก และลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม ตลอดจนกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการหรือ SME ด้วยนวัตกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง ที่ครอบคลุมการชำระค่าบริการของกรมศุลกากร เช่น ค่าพิธีการศุลกากร ใบเรียกเก็บและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Bill Payment ของธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั้นพัฒนาช่องทางงการรับชำระเงินที่แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ด้วยบริการ K-Cash Connect Plus เพื่อหนุนการดำเนินงานแก่ธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการส่งเสริมความสะดวกสบายและรวดเร็ว ด้วยระบบที่รองรับการสั่งจ่ายเงินของผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการอนุมัติการสั่งจ่ายตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ด้วยระบบ OTP ผ่าน Secure Pass ตลอดจนวงเงินการชำระที่สามารถกำหนดได้โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระภาษีอากรมาสู่การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่นับเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ในภาพรวม ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสามารถชำระภาษีผ่านแพลตฟอร์ม SCB Bussiness Net และ SCB Bussiness Anywhere สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลสามารถชำระผ่าน SCB Easy App ได้ตลอด 24 ชม.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับชำระได้ตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน-ส่งออก ในการชำระภาษีอากร ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทันที ความร่วมมือในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของทางธนาคารกรุงศรีฯ ในการพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐฯ ที่ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ( Cashless Society) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เผยว่าการเปิดให้บริการรับชำระภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมศุลกากร อาทิ ค่าใบขนสินค้า ค่าใบเรียกเก็บ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร ผ่านจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั้งในร้าน 7- Eleven ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ขม. และตัวแทนจุดให้บริการรับชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่น ๆ กว่า 13,000 สาขา

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ของกรมศุลกาก ด้วยใบขนสินค้า และใบเรียกเก็บ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีให้เป็นเรื่องง่าย ลูกค้าสามารถนำใบชำระเงินทั้งสองรายการ ไปชำระผ่านบริการ BIC C BIC Service ได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ผู้ให้บริการในเครือบิ๊กซี กว่า 1,300 สาขาทั่วประเทศ

แหล่งที่มา : http://www.customs.go.th/