Month: June 2020

ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถ Next Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถบรรทุก ที่คุณควรรู้ 7                                  Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถบรรทุก ที่คุณควรรู้

7 ตัวย่อสำคัญที่อาจพบเห็นได้บ่อยๆ สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก แต่หลายคนอาจไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อช่วยให้การเจรจาหรือดีลกับคู่ค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ต่อไปนี้คือศัพท์พื้นฐานที่คุณควรรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?                                                             nextlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?

การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย หมายถึงการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร ทำให้มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง ทั้งใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่างๆ ที่ออกโดยกรมศุลกากร จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและศุลกากรได้ทุกเมื่อหากถูกตรวจสอบย้อนหลัง

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้านำเข้าและแหล่งนำเข้าของไทย Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย                                                                  1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย

ข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายน 2020 ระบุว่า สินค้านำเข้าของไทย หลักๆ มีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดับ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า มีสัดส่วนโดยรวมลดลงร้อยละ 41 ของการนำเข้ารวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่า Nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน                            5                                                   Nextlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน

ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถบรรทุก เรือเดินทะเล รถไฟ เครื่องบิน หรือบางครั้งอาจเป็นการผสมผสานรูปแบบการขนส่งหลากหลายวิธี ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด

Shippingจีน เรื่องน่ารู้การใช้พาเลทขนส่งสินค้า Next Logistics shippingจีน Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า                                                    Next Logistics 1024x536

Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า

พาเลทหรืออุปกรณ์ที่ใช้รองสินค้า เดิมทีถูกใช้ในการขนส่งทางรถไฟเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการแพ็คสินค้าไปกับการขนส่ง ทั้งทางบก และทางอากาศ