Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า

Shippingจีน เรื่องน่ารู้การใช้พาเลทขนส่งสินค้า Next Logistics shippingจีน Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า                                                    Next Logistics 768x402

Shippingจีน จำเป็นต้องใช้พาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้าหรือไม่ ? เป็นคำถามสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจำนวนไม่น้อย ที่ยังลังเลใจว่าควรใช้พาเลทหรือแท่นไม้รองรับน้ำหนักสินค้าก่อนส่งมาไทยดีไหม

Next Logistics จึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพาเลท เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจหากต้องใช้บริการกับ Shippingจีน ในครั้งหน้า

พาเลท (Pallet) คืออะไร ?

พาเลท (Pallet) คืออุปกรณ์ที่รองรับสินค้าหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ปกติแล้ว Shippingจีน จะมีบริการแพ็คสินค้ารวมกับพาเลท เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นกลุ่มก้อน และป้องกันบรรจุภัณฑ์แตกหักหรือเสียหายในขณะขนส่ง ในอดีต พาเลทมีจุดเริ่มต้นมาจากรางเลื่อนที่ทำจากไม้เพื่อใช้สำหรับวางสินค้าซ้อนกันเป็นแนวตั้ง และบางครั้งพาเลทก็มีล้ออยู่ใต้รางเลื่อน ภายหลังเมื่อรถยก (Forklift Trucks) ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1915 พาเลทจึงถูกปรับรูปแบบเพื่อให้สามารถใช้งานกับรถยกได้โดยการสอดงาเข้าไปใต้ช่องของพาเลท ต่อมาในปี 1925 พาเลทได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกโดย Howard T. Hallwell

ประเภทของพาเลท

พาเลทแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ พาเลทแบบบล็อก (Block Design) คือพาเลทไม้หรือวัสดุอื่น ทำหน้าที่เป็นเสารองรับน้ำหนักจากแผ่นไม้ด้านบนลงสู่ด้านล่าง ซึ่งมีจำนวน 9 ชิ้น อีกประเภทคือพาเลทไม้คาน (Stringer Design) เป็นพาเลทที่ใช้ไม้แผ่นหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นแผ่น ตั้งเป็นเสารับน้ำหนัก มักใช้ประมาณ 3-4 แผ่น บางครั้งมีการเจาะร่องไม้แผ่นด้านข้างเพื่อให้สอดงารถยกเข้าได้ทั้ง 4 ทาง (4 Ways Pallet) อย่างไรก็ตาม ขนาดของพาเลทในปัจจุบัน จะแตกต่างกันเล็กน้อยตามมาตรฐาน เช่น Euro Pallet เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้สำหรับส่งสินค้าไปทวีปยุโรป ขนาดเท่ากับ 80x120x15 ซม. Japan Pallet เป็นพาเลทที่ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิต ขนาดเท่ากับ 110x110x15 ซม. และ Standard Pallet เป็นขนาดมาตรฐานสากลที่นิยมใช้ทั่วโลก มีขนาด 100x120x12 ซม. ต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา

พาเลททำจากวัสดุอะไรได้บ้าง

พาเลทในยุคแรกนิยมทำจากไม้เนื่องจากหาได้ง่าย  ที่นิยมได้แก่ ไม้ยาง ไม้สน และไม้เบญจวรรณ ข้อดีคือรองรับน้ำหนักได้มาก นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ข้อเสียคือหากมีความชื้นอาจเกิดเชื้อราและแมลงต่างๆ ในยุคแรกนั้น พาเลทไม้นิยมใช้แพ็ครวมกับสินค้าเพื่อขนส่งทางรถไฟ แต่ในปัจจุบัน นิยมใช้ขนส่งทางรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ พาเลททยังทำมาจากวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เช่น พาเลทโฟม พาเลทเหล็ก (นิยมใช้ภายในโรงงานเท่านั้นเนื่องจากมีน้ำหนักมาก) พาเลทพลาสติก และพาเลทที่ทำจากกระดาษ เป็นต้น 

ข้อดีของพาเลท

ปัจจุบัน อเมริกาเหนือสามารถผลิตพาเลทประมาณ 450 ล้านชิ้นต่อปี และราว 1.9 ล้านล้านชิ้นถูกใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งโดยเฉพาะ นอกจากจะมีข้อดีในการขนส่งสินค้า ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการกระแทกแตกหักในระหว่างขนส่ง ยังทำให้การขนย้ายเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ไปมาแบบเป็นกลุ่มก้อน ประหยัดพื้นที่ภายในตู้รถ ส่วนในแง่ของ Shippingจีน พาเลทยังช่วยให้ระบบการจัดเก็บและการตรวจนับสินค้าคงเหลือในคลังทำได้ง่ายขึ้นด้วย  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *