ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถ Next Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถบรรทุก ที่คุณควรรู้ 7                                  Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน 7 ตัวย่อของการขนส่งทางรถบรรทุก ที่คุณควรรู้

7 ตัวย่อสำคัญที่อาจพบเห็นได้บ่อยๆ สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก แต่หลายคนอาจไม่รู้ความหมายที่แท้จริง ดังนั้น เพื่อช่วยให้การเจรจาหรือดีลกับคู่ค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ต่อไปนี้คือศัพท์พื้นฐานที่คุณควรรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน

ชิปปิ้งจีน ภาษีนำเข้าที่ต้องเสีย Next Logistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง?                                                         Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง?

ชิปปิ้งจีน กว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับ ต้องเสียภาษีนำเข้าแบบไหนบ้าง? เพราะภาษีในการนำเข้าสินค้านั้นไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว ยังมีประเภทอื่นๆ ที่ผู้นำเข้าควรรู้

ชิปปิ้งจีน นิยามnextlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย        nextloweb1 1024x536

ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน ใช่ว่าสินค้าทุกประเภทนั้น จะสามารถนำเข้ามาได้ทุกอย่าง ทางกรมศุลกากรจึงได้ควบคุมเรื่องการนำเข้าสินค้า  โดยแบ่งรูปแบบของสินค้าที่ถูกควบคุมไว้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ สินค้าต้องห้าม หมายถึง ของที่มีข้อห้ามแน่นอน และไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น สินค้าต้องกำกัด หมายถึง ของที่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าภายในประเทศ สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด แตกต่างกันอย่างไร Next Logistics มีข้อมูลดีๆ ก่อนการนำเข้าสินค้ามายังราชอาณาจักรไทย ดังนี้ ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด หากผู้ใดนำเข้าสินค้าต้องห้ามหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออก ดังนี้ สารเสพติด วัตถุหรือสื่อลามก ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ธนบัตร หรือ เหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน หรือ สัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส สินค้าที่มีตราหรือลวดลายรูปธงชาติ ของต้องกำกัด คือ สินค้าที่กฎหมายกำหนดว่าถ้ามีการนำเข้าหรือส่งออกผ่านราชอาณาจักร แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ให้ครบถ้วน …

ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย Read More »