Shippingจีน

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0% ด้วยข้อตกลงและสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการที่ประไทยและจีนได้ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียน-จีนเอาไว้