Shippingจีน

Shippingจีน เรื่องน่ารู้การใช้พาเลทขนส่งสินค้า Next Logistics shippingจีน Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า                                                    Next Logistics 1024x536

Shippingจีน กับเกร็ดน่ารู้ของพาเลท (Pallet) ในการขนส่งสินค้า

พาเลทหรืออุปกรณ์ที่ใช้รองสินค้า เดิมทีถูกใช้ในการขนส่งทางรถไฟเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการแพ็คสินค้าไปกับการขนส่ง ทั้งทางบก และทางอากาศ