Shipping จีน

shipping จีน กรมศุลฯ ออกมาตรการยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากาอนามัย- nextlogistics shipping จีน shipping จีน กรมศุลฯ ออกมาตรการยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากาอนามัย                                             Next Logistics 1024x536

shipping จีน กรมศุลฯ ออกมาตรการยกเว้นอากรนำเข้าหน้ากากาอนามัย

กรมศุลกากรได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน โดยออกประกาศการลดอัตราและยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ ตลอดจนบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

Shipping จีน ใบ Form E nextlogistics shipping จีน Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%    Form E nextlogistics 1024x536

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%

Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0% ด้วยข้อตกลงและสิทธิพิเศษที่ได้รับจากการที่ประไทยและจีนได้ทำข้อตกลงทางการค้าอาเซียน-จีนเอาไว้

Shipping จีน 5 ข้อดี_Nextlogistic shipping จีน Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้! 5         Nextlogistic 1024x536

Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้!

Shipping จีน 5 ข้อดี เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ควรรู้! ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

Shipping จีน 4เครื่องหมายnextlo_web shipping จีน Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้! 4                 nextlo web 1024x545

Shipping จีน รู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้!

Shipping จีน ทำความรู้จักกับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าที่ควรรู้ เมื่อเครื่องหมายดังกล่าวมีผลในการแสดงคุณภาพของสินค้า และเป็นสินค้าพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป