นำเข้าสินค้าจากจีน แบบถูกกฎหมาย

ทางรถ 3-5 วัน กก.ละ 19 บาท
ไม่มีขั้นต่ำ ตู้ออกทุกวัน

รูปvideonextlo test     videonextlo olpuvsnkquwnz1e6hiw9n81kaqvhbjytc2wzhb7oug

ทำไมผู้ประกอบการนำเข้าต้องใช้บริการ
NEXT LOGISTICS

เอกสารครบถ้วนถูกต้อง
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าที่ใส่ใจเรื่องความถูกต้อง

 • จัดทำเอกสารนำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ทั้งใบขน และ ใบเสร็จศุลกากร​
 • บริการใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E​ เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้า 0%​
 • เอกสารนำเข้าทุกใบเป็นชื่อของลูกค้าทั้งหมด​
test Icon Next 04 03

บริการเดินพิธีการศุลกากร​​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

test Icon Next 04 03

บริการเดินพิธีการศุลกากร​​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

test Icon Next 04 03

บริการเดินพิธีการศุลกากร​​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

test Icon Next 04 03

บริการเดินพิธีการศุลกากร​​

ใบขน
ใบกำกับภาษี
ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E

ลูกค้าของเรา​

test Logo Next MB

วิธีนำเข้าทางรถ แบบไม่เหมาตู้ (LCL)​​

Video-วิธีนำเข้าสินค้า Nextlogistics(1) test Video                         Nextlogistics1 pmuup3tdsulx9a5jvpuo6ha25rsk1tqld3d7aigxoo
test getLogo

เปลี่ยนการสั่งซื้อสินค้าจีนให้เป็นเรื่องง่าย ไม่รู้ภาษาจีนก็สั่งซื้อได้
เพียงวางลิงก์สินค้า ที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

test All Logo Scale thaitop

เปลี่ยนการสั่งซื้อสินค้าจีนให้เป็นเรื่องง่าย ไม่รู้ภาษาจีนก็สั่งซื้อได้
เพียงวางลิงก์สินค้า ที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา