นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน เครื่องหมาย มอก. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน หม้อต้มสุกี้ กระทะปิ้งย่าง เตาอบ ที่กำลังได้รับความนิยม ต้องขอเครื่องหมาย มอก. ก่อนนำเข้าเพื่อมาจำหน่ายต่อ มิฉะนั้น อาจเสี่ยงถูกจับ  

ปัจจุบัน สินค้า มอก.ภาคบังคับมีทั้งหมด 115 รายการ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนต้องทำเรื่องขออนุญาตจาก สมอ.หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก่อนนำเข้าทุกครั้ง เนื่องจากเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากหลบเลี่ยงและถูกจับได้ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทำไมสินค้าบางประเภทต้องมี มอก.

สินค้าที่แสดงเครื่องหมาย มอก. หมายความว่า เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดย สมอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจากมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดวิธีการทดสอบเอาไว้ โดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (ห้องแลป) เพื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนจะทำการรับรองผ่าน มอก. อันเป็นข้อกำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อการใช้งานของผู้บริโภค 

เครื่องหมาย มอก. หลักๆ มี 2 ประเภท

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

เครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ประกอบด้วย 2 ประเภทหลัง คือ มอก. ทั่วไป หรือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป สำหรับสินค้าทั่วไป รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเครื่องหมายนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับรองคุณภาพสินค้าของตนเองได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อพัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสินค้ากลุ่มนี้สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้โดยยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ หรือไม่มี มอก. นั่นเอง อาทิ กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน ปูนยิปซัมผสม แผ่นหลังคาเมทัลชีต ฯลฯ 

ประเภทที่ 2 คือ เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ยางรถยนต์ ของเล่น หมวกกันน็อก ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าเหล่านี้ จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในกรณีที่ต้องการนำไปจำหน่ายต่อ

ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย มอก.

ในกรณีนำเข้าสินค้าจากจีน สำหรับสินค้าที่ต้องแสดงเครื่องหมาย มอก. ภาคบังคับนั้น โดยคร่าวๆ แล้ว ผู้นำเข้าต้องยื่นขอใบอนุญาตจากสมอ. ก่อน จากนั้นจึงส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ทาง สมอ. ตรวจสอบ ซึ่งหมายถึงต้องขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบก่อนนำเข้าจริง จากนั้นต้องมีการนำเจ้าหน้าที่ สมอ. ไปตรวจสอบที่โรงงานผลิต อย่างไรก็ตาม หากโรงงานที่คุณสั่งผลิตหรือนำเข้ามานั้น เคยได้รับการตรวจ มอก. จากผู้ประกอบการรายอื่นมาแล้ว ก็จำเป็นต้องนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งอยู่ดี เนื่องจากการขอ มอก.นั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าไหนเจ้านั้น ไม่สามารถใช้รายงานผลทดสอบของคนอื่นทดแทนกันได้

ขายออนไลน์ ไม่แสดง มอก. ระวังถูกจับ !

เมื่อได้รับเครื่องหมาย มอก. เป็นที่เรียบร้อย ก็สามารถดำเนินพิธีการนำเข้าได้แบบถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ เมื่อนำมาจำหน่ายต่อผ่านช่องทางออนไลน์นั้น จำเป็นต้องแสดงเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้ชัดเจนบนแพลตฟอร์ม ดังตัวอย่างนี้

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !                   nextlogistics 1024x536

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจนว่าสินค้านั้นๆ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน มอก. มาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป หรือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ โดยสามารถตรวจสอบเลขที่ มอก. ที่แสดงอยู่ใต้เครื่องหมาย มอก. ว่าตรงกับชื่อผลิตภัณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถเช็คชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้จากเว็บไซต์ สมอ.ได้เช่นเดียวกัน  

ถึงแม้ว่า การยื่นขอเครื่องหมาย มอก. จะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก และใช้เวลาพอสมควร แต่อย่าลืมว่า การทำให้ถูกต้องในทุกๆ ขั้นตอนของการนำเข้านั้น ย่อมปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจได้มากกว่า ที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภครู้สึกมั่นใจในตัวสินค้า สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้อย่างสบายใจหายห่วง ไม่ต้องกลัวถูกจับและริบของ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *