นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่า Nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน                            5                                                   Nextlogistics 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ควรเลือกการขนส่งแบบไหนดี ทางรถหรือทางเรือ ? จริงๆ แล้ว มีหลายปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา เพราะการเลือกวิธีขนส่งอย่างเหมาะสม จะช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งและการนำเข้าได้อย่างมากเลยทีเดียว

ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีน นั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถบรรทุก เรือเดินทะเล รถไฟ เครื่องบิน หรือบางครั้งอาจเป็นการผสมผสานรูปแบบการขนส่งหลากหลายวิธี

ไม่เป็นไร หากคุณเพิ่งเริ่มต้นนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นครั้งแรก และยังสับสนกับการเลือกวิธีขนส่ง ต่อไปนี้คือปัจจัยที่เราคิดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

 1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมักจะขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่ต้องการขนส่ง ซึ่งค่าใช้จ่ายการขนส่ง ย่อมมีผลต่อต้นทุนสินค้า อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ประหยัดค่าขนส่งได้ดีที่สุดคือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบา สำหรับการขนส่งภายในประเทศ หากสินค้ามีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ การขนส่งทางรถไฟจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุด แต่ต้องเป็นสินค้าที่ไม่เร่งด่วน  

ในขณะที่การขนส่งระหว่างประเทศ นิยมขนส่งทางบรรทุก ซึ่งเหมาะกับการขนส่งปริมาณไม่มาก และใช้ระยะเวลาสั้น ข้อดีคือ ช่วยป้องกันความเสียหายต่อตัวสินค้าและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ส่วนการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายน้อยสุด เหมาะกับสินค้าน้ำหนักหนักมากและมีขนาดใหญ่ แต่ข้อเสียคือใช้เวลานาน

การขนส่งสำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย น้ำหนักเบา และมีมูลค่าสูงนั้น ควรเลือกการขนส่งด้วยเครื่องบิน แต่ข้อเสียคือราคาแพง ผู้นำเข้าจำเป็นต้องตรวจสอบค่าขนส่ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เช่น ค่าประกันภัยสินค้าและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

 1. ความเร่งด่วนที่ต้องการให้สินค้าไปถึงปลายทาง

รูปแบบการขนส่งแต่ละประเภทย่อมมีความแตกต่างกันด้านความเร็วและข้อจำกัดอื่นๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้ ซึ่งการจะเลือกรูปแบบการขนส่งประเภทใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับว่า คุณต้องการให้สินค้าไปถึงปลายทางเร็วหรือรอได้ ที่สำคัญ อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ย่อมต้องเผชิญกับเรื่องสภาวะอากาศ พายุ ฝนกระหน่ำ หมอกหนา ติดด่านตรวจ ฯลฯ ที่อาจจะทำให้การขนส่งล่าช้ากว่าปกติ

 1. ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

ความปลอดภัยของการขนส่งและต่อสินค้าเอง มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง เช่น การขนส่งทางรถ เป็นที่นิยมมากกว่าขนส่งทางรถไฟเนื่องจากความเสี่ยงของสินค้าสูญหายมีน้อยกว่า (เช็คข้อมูล สินค้าประเภทไหนเหมาะกับการขนส่งทางรถ) ในขณะที่การขนส่งทางทะเล มีความเสี่ยงสูงที่สุด ดังนั้น การป้องกันสินค้าในระหว่างการขนส่งจึงสำคัญมาก ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและเหมาะสม เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายในระหว่างการเดินทาง (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้พาเลทในการขนส่งทางไกล

 1. ลักษณะของสินค้า

ขนาดและน้ำหนักของสินค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การขนส่งทางรถบรรทุกและทางเครื่องบิน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาและปริมาณไม่มาก ส่วนขนส่งทางเรือเหมาะกับสินค้าน้ำหนักมาก นอกจากนี้ ผู้นำเข้ายังต้องคำนึงถึงว่า สินค้านั้นเป็นวัตถุอันตราย บอบบางและมีมูลค่าสูงหรือไม่อีกด้วย ซึ่งหากเข้าข่ายดังกล่าว การขนส่งทางรถบรรทุกถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าแตกหักง่ายและสินค้ามีมูลค่าสูง

 1. ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
 • ข้อกำหนดของสัญญาการนำเข้าและส่งออก โดยบริษัทชิปปิ้งอาจกำหนดให้ใช้รูปแบบการขนส่งเฉพาะ
 • ที่ตั้งของปลายทางหรือจุดหมายของการขนส่งอยู่ที่ใด และมีการจำกัดเส้นทางการขนส่งหรือไม่ อาทิ หากขนส่งทางรถบรรทุกช่วงเวลานี้ สินค้าอาจมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากด่านขาเข้าประเทศมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
 • ปลายทางของผู้ส่ง มีที่ตั้ง ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ หรือโกดังเก็บสินค้าของบริษัทชิปปิ้งที่ใช้บริการหรือไม่ หากใกล้กับสถานที่เหล่านี้ ผู้นำเข้าสามารถเข้าไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเอง ณ จุดส่งของ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *