ชิปปิ้ง เช็คลิสต์ประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน Next Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า                                                            Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง ส่องประเทศพันธมิตรคู่ค้าจีน ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า

แม้ว่าจีนกับสหรัฐอเมริกา จะเป็นคู่แข่งที่สูสีทางด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ทั้งสองประเทศ ก็ถือเป็นพันธมิตรด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่จีนส่งออกสินค้าสูงสุด ในขณะที่จีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก

ชิปปิ้ง จับตาสถานการณ์หลังโควิด-19 Next Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง กับสถานการณ์ที่ต้องจับตาหลังวิกฤต Covid-19                                    19 Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง กับสถานการณ์ที่ต้องจับตาหลังวิกฤต Covid-19

หายนะของไวรัสโคโรนา และโรค Covid-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อยอดคนป่วยและคนตายทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา อิตาลี และประเทศยุโรปตะวันตก ยังส่งผลให้เศรษฐกิจโลกย่ำแย่ไปตามๆ กัน จนเป็นที่กล่าวกันว่า พฤติกรรมของคนนับจากนี้ จะเปลี่ยนไปตลอดกาล

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบ อย. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน ตามกฎหมายนั้นได้ระบุให้ สินค้าบางประเภท ต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud - nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud 7         1024x536

ชิปปิ้ง 7 ประโยชน์ของการจัดการโลจิสติกส์บน Cloud

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจหลายแห่งทั่วโลกได้พัฒนาจากใช้งานระบบดั้งเดิมมาสู่การใช้แพลตฟอร์มบน Cloud เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่สำคัญอย่าง ERP
(Enterprise Resource Planning )

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? - nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? SHIPPING MARKS nextlogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ?

Shipping Mark หรือเครื่องหมายของการจัดส่ง อาจหมายถึงคำ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุและจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกฏของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) ได้มีการกำหนดให้สินค้าที่จะทำการขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมาย / เลขหมาย และนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของใบตราส่งใด

Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Next Logistics freight forwarder Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Freight Forwarder Next Logistics 1024x536

Freight Forwarder ผู้ช่วยในการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

Freight Forwarder หรือตัวแทนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยตรง หรือนักธุรกิจที่ต้องการลดความยุ่งยากในการดำเนินเอกสารนำเข้าด้วยตัวเอง Freight Forwarder เปรียบเสมือนผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำเข้าสินค้าแทนผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางหรือจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้านั่นเอง

Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้?-nextlogistics form e Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้? Form E nextlogistics 0 1024x536

Form E แบบไหนลดหย่อนภาษีได้ และลดหย่อนภาษีไม่ได้?

ผู้ประกอบการอาจคุ้นหูกับ ‘ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า’ มาบ้างแล้ว หรือเรียกกันย่อๆ ว่า ใบ C/O (Certificate of Origin) ซึ่งปัจจุบัน มีทั้งแบบที่ ‘ลดหย่อนภาษีได้ ‘ และ ‘ ลดหย่อนภาษีไม่ได้ ‘

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์ 4 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ที่จำเป็นต้องมีการขนส่งสินค้า โดยโลจิสติกส์นั้น ไม่ได้หมายถึงการให้บริการเฉพาะเรื่องการขนส่งเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินพิธีการทางศุลกากร การเก็บสินค้า การจัดส่ง หรือการดำเนินทุกขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน-nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน             6         1024x536

ชิปปิ้ง ระวัง! สำแดงราคาอันเป็นเท็จเมื่อนำเข้า โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากกรณีที่บริษัท ฟิลลิปส์ มอริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ได้มีการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยมีการสำแดงราคาอันเป็นเท็จ เพื่อพยายามปกปิดจะหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร โดยพบว่ามีเจตนาฉ้อโกงค่าภาษีของรัฐบาลไทย จนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเกิดขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์-ไทย

ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง-next logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง jghjib 1024x536

ชิปปิ้ง เทคโนโลยี 5G กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ในยุคที่เทคโนโลยีไร้สายในปัจจุบัน ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์หรือ AI ในโรงงาน การใช้ยานยนต์ไร้คนขับ หรือ Drones ส่งของ และอุปกรณ์ IoT อื่นๆ อีกมากมาย