Month: July 2020

ชิปปิ้ง ภาษีที่ต้องชำระเมื่อนำเข้า Next Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขข้อข้องใจกับ 4 ภาษีที่ต้องชำระ เมื่อนำเข้าจากจีน                                                   Next Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง ไขข้อข้องใจกับ 4 ภาษีที่ต้องชำระ เมื่อนำเข้าจากจีน

มีคำถามมากมายจากผู้นำเข้ามือใหม่ ที่ไม่แน่ใจว่า จริงๆ ในการนำเข้าแต่ละครั้ง มีภาษีอะไรบ้างที่ต้องชำระให้ถูกต้องตามกฎหมาย คำตอบก็คือ มีภาษีทั้งหมด 4 ประเภท ที่ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้นำเข้าต้องชำระ คลิกอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้เลย

นำเข้าสินค้าจากจีน เครื่องหมาย มอก. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทสินค้า มอก. ภาคบังคับนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนนำเข้ามาจำหน่ายต่อ มิฉะนั้น อาจเสี่ยงถูกปรับไม่เกิน 2 ล้าน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า 7                                                      Next Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า

พื้นฐานของการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น หลักๆ คือ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าให้น้อยที่สุด เพื่อทำกำไรได้มากที่สุด และต่อไปนี้คือ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า ที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้