ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย

ชิปปิ้งจีน นิยามnextlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย        nextloweb1 768x402

ชิปปิ้งจีน ใช่ว่าสินค้าทุกประเภทนั้น จะสามารถนำเข้ามาได้ทุกอย่าง ทางกรมศุลกากรจึงได้ควบคุมเรื่องการนำเข้าสินค้า 

โดยแบ่งรูปแบบของสินค้าที่ถูกควบคุมไว้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

สินค้าต้องห้าม หมายถึง ของที่มีข้อห้ามแน่นอน และไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สินค้าต้องกำกัด หมายถึง ของที่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก่อนจะอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าภายในประเทศ

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด แตกต่างกันอย่างไร Next Logistics มีข้อมูลดีๆ ก่อนการนำเข้าสินค้ามายังราชอาณาจักรไทย ดังนี้

 1. ของต้องห้าม คือ ของที่กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด หากผู้ใดนำเข้าสินค้าต้องห้ามหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร มีความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นความผิดตามมาตรา 244 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้าและส่งออก ดังนี้
 • สารเสพติด
 • วัตถุหรือสื่อลามก
 • ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตร หรือ เหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวน หรือ สัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส
 • สินค้าที่มีตราหรือลวดลายรูปธงชาติ
 1. ของต้องกำกัด คือ สินค้าที่กฎหมายกำหนดว่าถ้ามีการนำเข้าหรือส่งออกผ่านราชอาณาจักร แต่ต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ให้ครบถ้วน เช่น ต้องมีใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก ต้องปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น หากผู้ใดนำเข้าของต้องกำกัดหรือส่งออกผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ครบสมบูรณ์ จะมีโทษความผิดตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนั้นๆ และเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 เช่น
ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน รู้จักของต้องห้าม กับ ของต้องกำกัด ก่อนนำเข้าประเทศไทย                                                               Next Logistics 1 1024x1024

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมศุลกากร

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาบริษัทโลจิสติกส์หรือชิปปิ้งจีน ที่สามารถดำเนินการเรื่องเอกสารการนำเข้าสินค้าจากจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเลือกใช้บริการของ Next Logistics เพราะเราคือมืออาชีพเรื่องการนำเข้าสินค้าแบบถูกต้องและดำเนินการด้านเอกสารให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ทางกรมศุลกากรกำหนด เอกสารทุกใบนำเข้าเป็นชื่อของลูกค้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *