ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์-nextlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง AI กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Next AI 768x402

ชิปปิ้ง Artificial Intelligence (AI) หรือเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และ สนับสนุนระบบอัติโนมัติให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

Next Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนนำเสนอข้อมูลของ AI ในอนาคต ที่มีแนวโน้มว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำธุรกิจ และคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบ Supply Chain ได้

AI กับงานด้าน Logistics
การใช้ Automated Port หรือท่าเรือลำเลียงสินค้าอัตโนมัติในท่าเรือ Yangshan เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีการพัฒนาการใช้ AGV (Automated Guided Vehicle) หรือรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ โดยใช้แถบแม่เหล็ก วิชั่น หรือเลเซอร์ สำหรับการขนส่งคอนเทนเนอร์(ชิปปิ้ง) เพื่อลำเลียงสินค้าไปเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจัดเก็บ รวมรวม จัดเรียงคำสั่ง และชุดข้อมูลทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นคำสั่งงานส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุม Automated ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สามารถแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าในธูรกิจโลจิสติกส์
คลังสินค้าอัตโนมัติ AI สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานคลังสินค้า อาทิ การรวบรวมข้อมูลกระบวนการสินค้าคงคลังและอื่นๆ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ AI ในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เฉพาะ สามารถแก้ไขคำสั่งซื้อและส่งสินค้าได้ตามความต้องการไปยังคลังสินค้าท้องถิ่น การคาดการณ์อุปสงค์และการวางแผนโลจิสติกส์ล่วงหน้า ถือว่าเป็นการลดต้นทุนด้านการจัดส่งสินค้า

เลือกผู้ให้บริการขนส่งที่ดีที่สุด
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จำเป็นต้องตัดสินใจที่หลากหลายซับซ้อน เช่น ปัญหาการเลือกผู้ให้บริการขนส่ง(ชิปปิ้ง)ที่ดีที่สุด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของข้อมูลจำนวนมาก ที่มนุษย์ยากจะทำความเข้าใจและวิเคราะห์อย่างครอบคลุม จุดนี้เองที่ AI เข้ามามีบทบาทในการช่วยวิเคราะห์ และลดจำนวนตัวเลือกให้น้อยลงและรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกทีมงานที่ดีที่สุด และสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

สร้างกลยุทธ์การทำงานที่ดีที่สุด
ธุรกิจโลจิสติกส์ Supply Chain และการขนส่ง ย่อมมีปัจจัยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการในคลังสินค้า การเลือกใช้ยานพาหะนะขนส่ง เส้นทางการขนส่งสินค้า และการดูแลพาหนะ รวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องยากที่มนุษย์จะสามารถทำความเข้าใจและสร้างกลยุทธ์ได้ ดังนั้น AI จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยประมวลผลข้อมูลและแนะนำหนทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ช่วยให้ธุรกิจกำหนดกลยุทธ์ที่มีความแม่นยำ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้จริง

วิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์ และยานพาหนะล่วงหน้า
ขั้นกว่าของการเข้าใจลูกค้า คือการที่ธุรกิจสามารถคาดการณ์ได้ว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะต้องการอะไร ซึ่งการสามารถคาดคะเนได้นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวางแผนการดำเนินงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากจะคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้แล้ว AI และ Machine Learning ยังมีบทบาทสำคัญในการคาดการณ์คำนวนความเสียหายของอุปกรณ์หรือยานพาหนะล่วงหน้า ซึ่งสามารถป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ AI
⬩ ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการทรัพยากรบุคคลที่ทีความชำนาญ มีทักษะเฉพาะด้านระดับสูง
⬩ มีแรงต่อต้านจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและแรงงานที่ได้ผลกระทบจากการใช้งานระบบอัตโนมัติ
⬩ มีข้อกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้ AI