Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%

Shipping จีน ใบ Form E nextlogistics shipping จีน Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%    Form E nextlogistics 768x402

Shipping จีน ผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาจคุ้นเคยกับเอกสารที่เรียกว่าใบ ‘Form E’ กันมาบ้างแล้ว เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว คนทั่วไปเองก็ควรรู้จักใบ Form E ด้วยเช่นกัน

อย่างที่ทราบกันดีว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องมีการเสียภาษีนำเข้า จะเสียภาษีนำเข้าจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้า รวมไปถึงมูลค่าสินค้าที่ทำการซื้อขาย โดยสินค้าแต่ละประเภท มีฐานภาษีที่ไม่เท่ากัน

หมายความว่า กรณีสินค้าที่มีราคาสูงบวกกับฐานภาษีสูง และเมื่อคำนวณภาษีนำเข้าออกมาแล้ว ผลลัพธ์ตัวเลขจะสูงตามไปด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกับประเทศจีน ได้ทำข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนเอาไว้ คือ ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) สำหรับสินค้าบางประเภทที่ได้รับการลดหย่อนภาษี ด้วยการออก ‘ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า’ หรือ ‘Certificate of Origin (C/O)’ เป็นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบลดหย่อนภาษีได้ สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน หรือที่เรียกว่าใบ Form E นั่นเอง

หน้าที่ของใบ Form E คือ เป็นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าชนิดหนึ่ง เพื่อรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA ได้ผ่านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดและได้รับถิ่นกำเนิดภายใต้ข้อกำหนด ACFTA ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้ามักขอใบ Form E เพื่อนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เพราะสินค้าหลายตัวได้รับการลดหย่อนภาษีจนเหลือเพียง 0% เลยทีเดียว

เมื่อคิดจะใช้บริการ Shipping จีน สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าสินค้าควรทำคือ สอบถามกับบริษัท Shipping จีน ที่กำลังจะใช้บริการก่อนว่า สินค้าที่ต้องการนำเข้ามามีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีอากรตามข้อตกลงทางการค้าของ ACFTA หรือไม่ และต้องตรวจสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าด้วย เมื่อเช็คข้อมูลต่างๆ และทราบว่าสินค้าที่นำเข้ามานั้นเข้าเกณฑ์ในการลดหย่อนภาษีแน่นอน ให้ทำการแจ้งกับทางบริษัทให้ดำเนินการขอ Form E เพื่อนำมาประกอบนำเข้าและลดหย่อนภาษีอากรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่สินค้าทุกประเทศที่จะสามารถขอลดหย่อนภาษีได้ มีเพียงสินค้าบางประเภทเท่านั้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ตามข้อตกลง ACFTA เท่านั้น ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้กับทางกรมศุลกากร สายด่วน 1164 และ www.customs.go.th  

สิ่งสำคัญ คือ เอกสารในการนำเข้าส่งออกทั้งหมด รายละเอียดจะต้องตรงกันทุกตัวอักษร อาทิ Bill of Lading, Commercial Invoice, Packing List, ที่อยู่ ผู้นำเข้า-ส่งออก, ลำดับของสินค้า, เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ, จำนวนของสินค้า และชนิดของสินค้า รวมไปถึงรหัสพิกัดสินค้า HS Code, ถิ่นกำเนิดสินค้า, และน้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ต้องถูกต้อง 100%

กรณีข้อมูลของ Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารชนิดอื่นที่ยื่นประกอบควบคู่กัน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้ ข้อสำคัญเลยคือผู้นำเข้าต้องใช้ใบ Form E ตัวจริงในการยื่นต่อทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้อง

Form E มีลักษณะเป็นอย่างไร?

 • Form E มีอายุ 1 ปี โดยนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 • Form E ต้องออกโดยหน่วยง่ายที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศจีน
 • ต้องแสดงรายการสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ
 • Form E ต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องครบถ้วน ซึ่งตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติฯ และการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ดังนี้

shipping จีน Shipping จีน ใบ Form E ช่วยทำให้ลดหย่อนภาษีภาษีนำเข้าจากจีนได้ 0%         Form E       1024x536

หมายเหตุ : การยื่นขอหนังสือรับรองฯ Form E ใหม่ สามารถใช้งานด้วยระบบฯ EDI หรือ Digital Signature (DS) 

ผู้นำเข้าสินค้าจากจีน นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สามารถขอใบ Form E ได้ เพราะสินค้านำเข้าจากจีนมีหลายประเภทได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีนำเข้าจนสามารถลดลงเหลือเพียง 0% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าหรือใช้บริการ Shipping จีน กับ Next Logistics สามารถดำเนินการจัดการเอกสารและขอใบ Form E ได้อย่างครบถ้วน และเป็นการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารทุกใบนำเข้าเป็นชื่อของลูกค้าจนเสมือนคุณเป็นผู้นำเข้าด้วยตนเอง ให้คุณสามารถนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทำให้ไม่มีปัญหากับทั้งศุลกากรและสรรพากรในระยะยาว

 • บริการเดินพิธีการศุลกากรทุกขั้นตอน /ออกไใบขนสินค้า/ใบ Form E (เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีการนำเข้าจากจีนได้ต่ำสุด 0%) มีใบกำกับภาษีถูกต้องครบถ้วน
 • เอกสารทุกใบนำเข้าเป็นชื่อของลูกค้า
 • เรทดี ค่าขนส่งกิโลกรัมละ 29 บาท ไม่มีขั้นต่ำ
 • ใช้เวลาขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) จากจีนมาไทย 3-5 วัน พร้อมจัดส่งทั่วไทย
 • ติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *