นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน เครื่องหมาย มอก. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน เลี่ยงขอ มอก. ภาคบังคับ จ่อคุก 2 ปี !

นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทสินค้า มอก. ภาคบังคับนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อนนำเข้ามาจำหน่ายต่อ มิฉะนั้น อาจเสี่ยงถูกปรับไม่เกิน 2 ล้าน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า 7                                                      Next Logistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า

พื้นฐานของการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น หลักๆ คือ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าให้น้อยที่สุด เพื่อทำกำไรได้มากที่สุด และต่อไปนี้คือ 7 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า ที่ผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?                                                             nextlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?

การนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย หมายถึงการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร ทำให้มีเอกสารนำเข้าที่ถูกต้อง ทั้งใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่างๆ ที่ออกโดยกรมศุลกากร จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและศุลกากรได้ทุกเมื่อหากถูกตรวจสอบย้อนหลัง

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้านำเข้าและแหล่งนำเข้าของไทย Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย                                                                  1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Update! สินค้านำเข้ายอดฮิตและแหล่งนำเข้าของไทย

ข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายน 2020 ระบุว่า สินค้านำเข้าของไทย หลักๆ มีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำมันดับ เคมีภัณฑ์ และแผงวงจรไฟฟ้า มีสัดส่วนโดยรวมลดลงร้อยละ 41 ของการนำเข้ารวมทั้งหมด และลดลงร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่า Nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน                            5                                                   Nextlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ข้อต้องรู้เพื่อการขนส่งที่คุ้มค่าและประหยัดต้นทุน

ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งสำหรับผู้นำเข้าสินค้าจากจีนนั้น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถบรรทุก เรือเดินทะเล รถไฟ เครื่องบิน หรือบางครั้งอาจเป็นการผสมผสานรูปแบบการขนส่งหลากหลายวิธี ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทราบ HS Code Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code)                                             nextlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code)

ทำไมผู้นำเข้าสินค้าจากจีน ต้องทราบพิกัดศุลกากร (HS Code) ก่อนนำเข้า ? เหตุผลสั้นๆ ก็คือ พิกัดศุลกากรเป็นการจำแนกประเภทของสินค้าแต่ละชนิด และการตรวสอบพิกัดสินค้าก่อน จะทำให้ทราบถึงอัตราภาษีอากรในการนำเข้า เพื่อใช้คำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ

นำเข้าสินค้าจากจีน สินค้าที่ต้องมีใบ อย. Next Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้าประเภทใดบ้าง ที่ต้องมีใบอนุญาต อย.

นำเข้าสินค้าจากจีน ตามกฎหมายนั้นได้ระบุให้ สินค้าบางประเภท ต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? - nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ? SHIPPING MARKS nextlogistics 01 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน Shipping Mark สำคัญอย่างไร ทำไมต้องมี ?

Shipping Mark หรือเครื่องหมายของการจัดส่ง อาจหมายถึงคำ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่แสดงในแต่ละหน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อระบุและจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งกฏของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลายเจ้าของ (หลายใบตราส่ง) ได้มีการกำหนดให้สินค้าที่จะทำการขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมาย / เลขหมาย และนำไปแสดงไว้ในใบตราส่งด้วย เพื่อแสดงให้ชัดเจนว่าสินค้านั้นเป็นของใบตราส่งใด

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์ 4 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 เหตุผลที่ควรใช้ Outsource ให้บริการโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ที่จำเป็นต้องมีการขนส่งสินค้า โดยโลจิสติกส์นั้น ไม่ได้หมายถึงการให้บริการเฉพาะเรื่องการขนส่งเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการดำเนินพิธีการทางศุลกากร การเก็บสินค้า การจัดส่ง หรือการดำเนินทุกขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ-nextlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ Untitled 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ช่องทางใหม่ของการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ

นำเข้าสินค้าจากจีน กรมศุลกากรได้เพิ่มระบบการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบ e-Payment และพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ปัจจุบัน สามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารภายในประเทศ และตัวแทนรับชำระ (Bill Payment )